Drtič na olejové filtry – Likvidace olejových filtrů

Linka, separační zařízení, drtička olejových filtrů, recyklace olejových filtrů.

Autodoprava

Vozový park, abrollové nákladní soupravy a kontejnery.

Provozní a skladový areál

Nakládání s nebezpečnými a ostatními odpady. Provoz třídění nebezpečných odpadů dle jednotlivých Provozního řádů, zde dochází k shromažďování, dotřídění odpadů a naslednému předávání oprávněným osobám.

Práce na zakázkách

Další služby, které doprovázejí náš obor likvidace odpadů, čištění sběrných jímek, lapolů a skladovacích, přepravních nádob, vyklízecí práce spojené s nakládkou a likvidací odpadu, atd.