Kdo jsme

USU Praha s.r.o.

Společnost USU Praha, s.r.o. byla založena v roce 1993 za účelem nabízet komplexní služby v oblasti likvidace kategorie ostatních a nebezpečných odpadů. Poskytujeme individuální, odborný a včasný přístup. Zakázku realizujeme v daném termínu co nejefektivněji a v souladu s platnou legislativou.

Našimi klienty jsou zejména podniky průmyslové výroby, potravinářské a kosmetické společnosti, dopravní podniky, zdravotní, výzkumná a vědecká pracoviště, tiskárny, autoservisy, kterým můžeme nabídnout tyto služby:

 • odběry vzorků, rozbory, chemické analýzy odpadů laboratoří, odborné poradenství a konzultace
 • pronájem, přistavení vhodných sběrných nádob, obalů na odpady a jejich pravidelné odvozy
 • manipulaci (nakládku, čištění nádrží, lapolů apod.) s odpady proškolenými pracovníky
 • odvoz vozidly dle norem ADR pro přepravu nebezpečných nákladů
 • přepravu po železnici velkoobjemovými cisternami pro nebezpečný odpad /dle platné RID/ a jejich čerpání např. odpadní vody a kaly
 • subdodavatelskou činností provádíme také čerpání dehtů a dehtofenolových vod z ekologických zátěží
 • vybereme pro Vás nejvhodnější a cenově nejvýhodnější způsob likvidace Vašich odpadů nejen na klasickém likvidačním zařízení (skládka, spalovna), ale i na jiných schválených provozovnách za příznivějších cenových podmínek (třídění a drcení odpadu s následnou recyklací využitelných částí odpadů, spálení odpadu s energetickým využitím, atd.)
 • další služby, které doprovázejí náš obor likvidace odpadů, čištění sběrných jímek, lapolů a skladovacích, přepravních nádob, vyklízecí práce spojené s nakládkou a likvidací odpadu, atd.
 • komplexní řešení odpadového hospodářství
 • recyklujeme odpadní rozpouštědla a vosky na vlastním zařízení
 • prodej rozpouštědel, mycích a čisticích prostředků